NOWledge

Krijg inzicht wie binnen een netwerk bezig is met een bepaald onderwerp.

De vraag

Hoe kan is het mogelijk om in in de huidige genetwerkte wereld met informatie overload, op het juiste moment relevante kennis, kunde en contacten te vinden?

 

De oplossing

NOWledge biedt relevante gepersonaliseerde informatie op het juiste moment en is onderverdeeld in vier samenhangende modules:

  • NOWhow: Kennis-garing en -classificatie van relevante kennis, gebruik makend van semantische technieken.
  • NOWwhy: Kennis en reacties uit sociale media worden automatisch geanalyseerd en georganiseerd en gevisualiseerd met behulp van diverse analytische modellen.
  • NOWwho: Betrouwbare en relevante informatie rondom een onderwerp wordt interactief en via sociale media gekoppeld aan kennisdragers binnen het netwerk.
  • NOWwith: De gebruikers vinden kenniswerkers die kunnen bijdragen aan het vinden van nieuwe kennis, kunde en contacten; kennisdating.

 

  • Business Development 100%
  • Conceptontwikkeling 100%
  • Digitale transformatie 70%
  • Cloudtools 90%

NOWledge plaatje

NOWledge is een initiatief van Bert Alkemade, FAQOphileon en WOID.

Ook samen met WOID een concept realiseren?

Maak de eerste stappen met de Lean Startup methode